Links

Een zoekpagina om oude kinderboeken op te zoeken bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

www.kb.nl

 

Tentoonstellingen over boeken en schrijvers van vroeger

www.boekendingen.nl

 

Websites voor meer informatie over oude kinderboeken en centsprenten

www.hetoudekinderboek.nl

www.overlezenenschrijven.blogspot.nl

www.boeken.startpagina.nl

www.boekenmuseum.nl

www.oudejeugdboeken.nl

www.achterderug.nl

www.boekenvanvroeger.nl

www.goudenboekjes.nl

 

Over kinderboekenschrijvers

www.wgvandehulst.com

www.klaasnorel.nl

www.jaapterhaar.nl

www.paulbiegel.nl

 

Kinderboekenmusea


www.hetschooltjevandiktrom.nl

 

Winterboeken

Het Winterboek van de Margriet is in Nederland altijd populair geweest. Het werd voor het eerst uitgegeven in 1939 door de Geïllustreerde Pers en verscheen jaarlijks eind november. Het Margriet Winterboek was niet uitsluitend een leesboek, er waren ook tientallen spelletjes, raadsels, puzzels, strips, grappen, versjes, goocheltrucs en andere “doe-dingen” in opgenomen, waaraan het hele gezin plezierige uren beleefde. Veel vooraanstaande auteurs en illustratoren zoals Annie M.G. Schmidt, Paul Nowee, Han Hoekstra, Eppo Doeve en Fiep Westendorp droegen jaarlijks hun steentje bij. De gehele serie bestaat uit 36 boeken, waarvan de laatste editie in 1988 werd uitgegeven.

Op de website winterboeken.nl van mw. Anneke Gankema is veel informatie te vinden over de geschiedenis van deze uitgaven. Zij is bezig met het voorbereiden van een drietal tentoonstellingen.

“Het is de bedoeling om het volgende te laten zien: de volledige serie Margriet Winterboeken, de reeks Jeugdboeken en de reeks Vakantieboeken; een representatieve keuze uit de illustraties die gedurende een halve eeuw voor deze boeken zijn gemaakt; informatie over de totstandkoming van deze series; voorbeelden van de oudere Engelse titels die tot voorbeeld hebben gediend.

Per tentoonstelling wordt een ander accent gelegd: in Meppel wordt de Drentse illustrator Arnold Berbers nader belicht, in Tilburg komt tekenaar Tijs Dorenbosch in het zonnetje te staan en in Hoorn zorgt de schaatsboekencollectie van Max Dohle voor een interessante en relevante toevoeging. Bovendien zal in Hoorn aandacht worden geschonken aan de tekenaar F. Wijnand.

De tentoonstellingen gaan vergezeld van een catalogus waarin de volledige reeksen worden afgebeeld.